X
Sürücü Olmak için Hemen Başvur

Başvurunuzu başlatmak için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli.

Ehliyet Türü Seçiniz


X


PACKUPP KULLANIM ŞARTI SÖZLEŞMESİ

1.HİZMET AKDİ

İş bu aşağıda tanımlanan “PACKUPP”, Ortabayır Mah. Şair Çelebi Sok. No:1/3 Kağıthane, İstanbul, adresinde ikamet eden Unicorn Lojistik Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yönetilmektedir.

2. TANIMLAR

UYGULAMA : Her türlü hakkı ve mülkiyeti Unicorn Lojistik Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait “PACKUPP” adlı uygulamayı ifade eder.

KULLANICI : PACKUPP uygulamasını kullanan kişiyi (müşteriyi) ifade eder. Kullanıcı, Gönderen ve Alıcı dışında üçüncü bir şahıs olabilir.

HİZMET/ÜRÜN : Kullanıcı tarafından bir adresten diğer bir adrese yapılan taşıma hizmeti ve yine kullanıcı tarafından talep edilen, siparişi verilen herhangi bir ürünün satın alınıp taşınma hizmetini ifade eder.

TARAFLAR : Gönderen, Alıcı kişiler/şirketler ve PACKUPP’ ın tümünü ifade eder.

GÖNDERİ : Taşınan eşya ve evrakı ifade eder.

GÖNDEREN : Kullanıcı tarafından belirlenen, taşınacak gönderi’nin alım adresindeki kişidir. Bazı durumlarda ödeme yapabileceğinden müşteri yerine de geçer.

ALICI : Kullanıcı tarafından belirlenen, taşınacak gönderi'nin teslim adresindeki kişidir. Bazı durumlarda ödeme yapabileceğinden müşteri yerine de geçer.

SÜRÜCÜ : Gönderi’yi bir adresten diğer bir adrese taşımakla yükümlü yaya, motosikletli ya da otomobil kullanan kişidir.

  1. MÜŞTERİ(LER) : UYGULAMAnın kullanımında ödemeyi yapacak kişiyi ifade eder. Kullanıcı müşteri olabileceği gibi Gönderen ödemeli yada Alıcı ödemeli gönderilerde ödemeyi yapan taraf müşteri olacaktır. Kullanıcı, Gönderen ve Alıcı dışında üçüncü bir şahıs olabilir.

HİZMET BEDELİ : KULLANICININ, UYGULAMA üzerinden talep ettiği GÖNDERİ teslimi ve HİZMET/ÜRÜN temini sırasında UYGULAMADA belirtilen ve KULLANICI tarafından UYGULAMADA onaylanarak kabul edilmiş olan toplam bedel.

3. SÖZLEŞME KONUSU

Bu sözleşmenin konusu; KULLANICININ talebiyle KULLANICI tarafından motosiklet veya araç ile taşımaya uygun olarak paketlenerek verilen GÖNDERİ ve UYGULAMA üzerinden talep edilen HİZMET/ÜRÜNLERİ, UYGULAMA altında kayıtlı kuryeler tarafından KULLANICININ belirttiği yere taşınmasıdır.

4. UYGULAMANIN KULLANIMI

4.1 MÜŞTERİ, UYGULAMAya kayıt olup UYGULAMAyı açtıktan sonra ilgili sürücü çağırma butonuna tıkladığında, UYGULAMA aracılığıyla, MÜŞTERİ kendine uygun HİZMETİ seçer; HİZMET BEDELİne ait bilgiler MÜŞTERİye ulaştırılır. MÜŞTERİ, UYGULAMA üzerinde detayları bildirilen HİZMETİ kabul etmesi durumunda PACKUPP hizmeti anlaşması konusunda mutabakat sağlanmış olur.

 

4.2 KULLANICI, UYGULAMAyı kullanarak aldığı HİZMETİN bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

4.3 KULLANICI, HİZMET BEDELİni PACKUPP uygulamasındaki ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartını kullanarak veya ay sonu fatura karşılığı toplu olarak ödeyebilir.

4.4 UYGULAMA üzerindeki ödeme hizmeti, PACKUPP adına lisanslı bir ödeme kuruluşu olan İyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş (“İyzico”) tarafından verilmekte ve banka/kredi kartlarından tahsilat İyzico tarafından yapılmaktadır. Bu sebepten KULLANICI kart ekstresinde, tahsilat yapan kurum olarak İyzico ismini görecektir. İyzico, PACKUPP adına tahsilat yapmaya yetkili, BDDK tarafından lisanslanmış bir ödeme kuruluşudur.

4.5 MÜŞTERİNİN Akıllı cep telefonu, tablet vb. çalınması veya kaybedilmesi halinde kredi kartı bilgilerine üçüncü şahıslar ulaşamaz. Ancak MÜŞTERİnin PACKUPP’a bildirimde bulunarak girilen bilgilerin silinmesi talep edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak sadece hizmet ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan PACKUPP sorumlu tutulamaz.

 

5. KULLANICI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ÖDEME

 

5.1 KULLANICI; bilgisayarlar ve akıllı telefonlara indirilerek kullanılabilen PACKUPP uygulamasına kayıt dahilinde doldurulan kişisel bilgilerin (Ad, Soyad, TC Kimlik No-Vergi no, Firma adres, E-Posta, Adres, Telefon) hatasız olduğunu kontrol ederek, gerçek ve doğru olduğunu beyan/kabul eder.

5.2 Sürücüye teslim edilen gönderinin yağışlı hava şartlarına dayanıklı, taşıma sırasında zarar görmeyecek nitelikte paketlenmesi ve kapalı şekilde teslim edilmesi KULLANICInın yükümlülüğüdür. Paketlemenin kusurlu yapılması nedeniyle gönderide ayıp ve hasar oluşmasında PACKUPP’ın sorumluluğu olmayacağını TARAFLAR kabul eder. Olağan bir taşıması sırasında kırılabilecek, bozulabilecek, hasar görebilecek nitelikte hassas ürünlerin yeterli ve gerekli şekilde ambalajlanması ve paketlenmesinin sorumluluğu KULLANICIdadır.

5.3 KULLANICI hesabını kullanması için üçüncü şahıslara yetki veremez. Başka şahıslara ve kurumlara hesabını atayamaz veya devredemez. PACKUPP’ın sunduğu hizmetten yararlanan MÜŞTERİ, UYGULAMAyı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve UYGULAMA dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. MÜŞTERİnin UYGULAMA aracılığıyla ve/veya dâhilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle PACKUPP doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.4 KULLANICI, paketin içine; kıymetli evrak, çek, senet, hisse senedi, tahvil ve benzeri değerli evraklar, altın ve gümüş gibi kıymetli madenler, para, Türk Ticaret Kanunu tarafından yasak edilen emtialar (Etrafına zarar verici, bozulabilir, kokan, yanıcı, patlayıcı, zehirli maddeler, kanunen yasaklanmış veya izne tabi maddeler) koymadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.5 GÖNDERİNİN muhteviyat gereği irsaliye ile taşınması gerekli ise irsaliyenin verilmesi KULLANICININ yükümlülüğündedir.

5.6 KULLANICI; gönderinin ALICIsının bilgilerini (Adı, Soyadı, Telefon, Tam adres, biliyorsa adres tarifi) ve gönderi içeriğine ilişkin belgeleri ve diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak PACKUPP’a bildirdiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu bilgilerin yanlış ve eksik olmasından doğacak kusur, hasar ve başka nitelikte kayıpların sorumluluğu KULLANICIya aittir.

5.7 Kullanılan kredi kartının limitinin yetersiz olduğu veya herhangi bir nedenle bu kart ile tahsilat yapılamadığı durumda, KULLANICI başka bir kredi kartı ile ödeme yapabilir.

5.8 PACKUPP, KULLANICI’ya UYGULAMA üzerindeki hizmetleri, uygulamada yer alan fiyatlar ve süreleri dahilinde hizmet verecektir.

 

6. PACKUPP’IN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6.1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. Maddesine göre özel hayatın gizliliği ilkesi gereğince KULLANICI/GÖNDEREN tarafından ASİSTANa teslim edilen gönderilerin içeriğini PACKUPP denetlememektedir, KULLANICInın beyanlarını doğru kabul etmektedir. Bu sözleşmeye göre; PACKUPP’ın gönderi içeriğini denetleme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak PACKUPP ; GÖNDERİ ile ilgili bir ihbar veya şüphe oluşması halinde görevlilerin huzurunda GÖNDERİNİN kontrol edilmesini sağlamak yetkisine sahiptir.

6.2 PACKUPP’ın gönderinin hasarından sorumluluğu, gönderinin sürücü tarafından bu sözleşmedeki şartlara uygun şekilde paketlenmiş ve teslim adresi açık olarak bildirilmiş şekilde teslim edilmesi ile başlar ve ALICI tarafından gönderinin ALICI tarafından kontrol edilerek teslim alınması ile biter. ALICI gönderiyi sürücünün önünde açar ve kontrolünü yaparak teslim tutanağını imzalar, böylelikle PACKUPP, sözleşmeye konu edimini eksiksiz olarak yerine getirilmiş olur.

6.3 KULLANICI, UYGULAMA aracılığıyla PACKUPP tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

6.4 KULLANICI, UYGULAMA aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu sürücüleri, UYGULAMA içindeki şikâyet bölümünden PACKUPP’a bildirebilir fakat sürücülerin davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.5 PACKUPP, GÖNDERİnin hasar görmesinden aşağıdaki tutarlarla sınırlı olarak sorumlu olacağını KULLANICI kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, aşağıda UYGULAMA içinde belirtilen HİZMET türünü seçerken, göndereceği koyduğu eşyanın değerinin, bu HİZMETİnin aşağıda belirtilen Taşıma Sorumluluğu tutarından yüksek olmadığını kabul etmektedir. GÖNDERİnin değerinin bu belirtilen tutarlardan fazla olması halinde bu durumu açık olarak ve GÖNDERİnin PACKUPP sürücüsünün teslim edilmesinden önce beyan edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu nedenle, aşağıda belirtilen Taşıma Sorumluluğu değerinden fazla tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.5.1 Hizmet gönderilerinde GÖNDERİnin zarar görmesi, çalınması, kaybolması durumlarında, gönderi taşıma ücretinin 5 katına kadar tutarı Taşıma Sorumluluğu kapsamında karşılanır.

6.5.2 Gönderi içeriğine ilişkin ekonomik değerinin 2.000.00.-TL nin üzerinde olduğunun KULLANICI tarafından GÖNDERİNİN sürücüye tesliminden önce açık olarak beyan edilmesi halinde; GÖNDERİnin zarar görme, çalınma, kaybolma durumlarında, KULLANICI tarafından beyan edilen GÖNDERİ değerinin yüzde üçü sigorta ücreti olarak ayrıca tahsil edilir. Bu durumda KULLANICI tarafından beyan edilmiş olan ve sigortalanmış olan ürün bedelinin tamamı Taşıma Sorumluluğu kapsamında karşılanır. KULLANICInın beyan etmiş olduğu GÖNDERİ bedelinin yüksek olması halinde, PACKUPP’ın sorumluluk kabul etmediğini kullanıcı kabul eder ve GÖNDERİYİ teslim almaktan kaçınabileceğini KULLANICI kabul etmektedir.

6.5.3 Gönderinin paketi uygun yapılmış ve paket olarak zarar görmemiş gönderi içeriği ürün, eşya veya evrak sağlam kabul edilir.

 

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

7.1 PACKUPP tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, UYGULAMA üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, KULLANICI tarafından UYGULAMA üzerinden on-line kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.2 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda PACKUPP, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, PACKUPP için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için PACKUPP’tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve PACKUPP’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınır.

8. YÜRÜRLÜLÜK KABUL

İşbu Sözleşme KULLANICInın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Çözümlerimiz
Firmadan Müşteriye Depodan Müşteriye Firmadan Firmaya Müşteriden Firmaya Müşteri iadesi Zincir nokta dağıtımı İstediğin Noktadan Ekspres teslimat Sonraki gün teslimat PackUpp Rocket
Sektörler
Dükkanlar Perakende ve Lüks Tüketim E-Ticaret Kurumsal Firmalar Bireysel Kullanımlar
Hakkımızda
Şirket Kariyer Gizlilik Şartlar Basın Kiti
Packupp - Instagram Packupp - Twitter Packupp - Facebook Packupp - Youtube