X
Sürücü Olmak için Hemen Başvur

Başvurunuzu başlatmak için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli.

Ehliyet Türü Seçiniz


X


PACKUPP HİZMETİ KULLANIM ŞARTLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ1. TANIMLAR

PACKUPP : Kullanıcı tarafından bildirilen veriler doğrultusunda bir adresten, diğer bir adrese yapılan taşıma işi ya da yine kullanıcı tarafından talep edilen, sipariş verilen ya da satın alınan herhangi bir ürünün, taşınması ve alıcıya teslimi hizmetlerinin tümünü ifade eder. İş bu PACKUPP markasının ve bu marka altında sunulan hizmetlerin her türlü hakkı ve mülkiyeti PACKUPP TEKNOLOJİ YAZILIM VE LOJİSTİK SAN. TİC. A. Ş.’ye aittir.

MÜŞTERİ : PACKUPP aracılığı ile alınacak olan hizmet karşılığında işin bedeli olan ödemeyi gerçekleştiren kimsedir. Alınan hizmetin türüne göre kullanıcı, gönderen ya da alıcı aynı zamanda müşteri olarak adlandırılabilir.

KULLANICI : PACKUPP aracılığı ile hizmet sunulan web sitesini, işlem panelini, mobil uygulamasını ve benzeri hizmet alım yollarını kullanan kişidir. Kullanıcı, Gönderen veya Alıcı dışında üçüncü bir şahıs da olabilir.

GÖNDEREN : Kullanıcı tarafından belirlenen, taşınacak gönderinin alım adresindeki kişidir.

ALICI : Kullanıcı tarafından belirlenen, taşınacak gönderinin teslim adresindeki kişidir.

GÖNDERİ : Taşınan eşya ve/veya evrakı ifade eder.

SÜRÜCÜ : PACKUPP tarafından görevlendirilen ve gönderiyi bir adresten diğer bir adrese taşımakla yükümlü olan kişidir. SÜRÜCÜ bu taşıma işini yaya olarak ya da motosiklet, otomobil, minivan, panelvan veya kamyon gibi - ancak bu sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere - her türlü ulaşım aracını kullanan kişidir. 

HİZMET BEDELİ : Kullanıcının, PACKUPP aracılığı ile talep ettiği gönderi teslimi ve/veya ürün temini sırasında ilgili web sitesi, işlem paneli, mobil uygulama ya da başkaca hizmet aldığı kanaldan açıkça belirtilen fiyatlandırma kapsamında kullanıcı olduğu anda peşinen onaylanarak kabul etmiş olduğu toplam bedeldir.

HİZMET TÜRÜ : PACKUPP tarafından sunulan hizmet çeşitlerine verilen genel isim olup üç farklı teslimat seçeneği için kullanılmaktadır. Teslimat seçenekleri ekspres, aynı gün ve sonraki gün teslimattır. Ekspres Teslimat; Sipariş verildikten sonraki üç saat içerisinde alıcıya teslimi hizmetidir. Aynı gün Teslimat; sipariş verilen gün saat 12:00’da alınan gönderilerin 18:00’a kadar 6 saatte teslimi hizmetidir. Sonraki gün teslimat; siparişin verildiği günün ertesi günü saat 09:00 da alınan gönderilerin 18:00’a kadar 9 saatte teslimidir.

2. PACKUPP’IN KULLANIMI VE ÖDEME

2.1 PACKUPP hizmet sağlayıcısı, hizmet almak isteyen KULLANICILAR ile iş bu sözleşmeye imza atmadan önce görüşmelerde bulunarak; KULLANICININ aylık ortalama GÖNDERİ sayısını, sıklıkla kullanılan paket boyutlarını, dağıtım noktalarını ve benzeri konuları analiz ederek KULLANICININ ihtiyaçlarına yönelik bir hizmet teklif hazırlar. Bu teklifin KULLANICI tarafından kabul edilmesine müteakiben iş bu sözleşme imza altına alınır ve KULLANICI adına PACKUPP üyelik hesabı oluşturulur. KULLANICI ihtiyaçlarına özel olarak oluşturulan fiyatlandırma KULLANICININ hesabına giriş yaparak hizmet alabileceği web sitesi, işlem paneli, mobil uygulama ve diğer tüm kanallara tanımlanır. KULLANICI tarafından ihtiyaç duyulması halinde aynı sözleşme kapsamında alt kullanıcılar oluşturulur. KULLANICI ya da alt kullanıcılar tarafından hizmet siparişi oluşturulurken öncelikli olarak GÖNDERİCİ ve ALICI tarafların adres ve iletişim bilgileri girilerek teslimat tipi seçilir. Hizmete konu olan GÖNDERİ’ nin paket ebatı ve adet bilgisi de yine KULLANICI ya da alt KULLANICILAR tarafından belirlenir, böylece hizmet siparişi tamamlanmış olur. Oluşturulan her hizmet siparişinin ardından bilgilendirme maksadı ile o siparişe özel hizmet bedeli gösterilir.

2.2 KULLANICI, PACKUPP’ı kullanarak aldığı hizmete ilişkin bedelin tamamını ödemekle yükümlüdür. Özel olarak; GÖNDERİNİN ALICI TARAFÇA kabul edilmemesi ya da ALICIYA ULAŞILAMAMASI gibi durumlarda, GÖNDERİ ÜCRETİNİ, KULLANICI/GÖNDERİCİ taraf ödemekle yükümlüdür.

2.3 KULLANICI, hizmet bedelini PACKUPP web sitesi, işlem paneli, mobil uygulaması ya da hizmet aldığı diğer kanallarda yer alan ödeme sistemleri vasıtasıyla kredi kartını kullanarak veya hizmet alınan aya ilişkin olarak tutulan cari hesaba dayalı olarak ilgili ayın son gününde düzenlenecek olan fatura karşılığında topluca ödeyebilir.

2.4 KULLANICI, PACKUPP web sitesi, işlem paneli, mobil uygulaması ya da hizmet aldığı diğer kanalların hepsinden aldığı hizmete ilişkin olarak ödemelerini gerçekleştirebilir. Bu ödemeler PACKUPP adına tahsilat yapmaya yetkili, BDDK tarafından lisanslanmış olan ödeme kuruluşlarından herhangi biri ile gerçekleştirilebilir. KULLANICI tarafından daha önceden tanımlanan kredi kartının limitinin yetersiz olması veya herhangi bir nedenle bu kart ile tahsilat yapılamaması durumunda hizmet siparişi onaylanamaz ve hizmetin görülmesi için GÖNDERİ’nin alım işlemleri başlatılmaz. Bahse konu durumun meydana gelmesi halinde KULLANICI başka bir kredi kartını tanımlayarak hizmet alımına ilişkin ödemeyi gerçekleştirebilir.

2.5 KULLANICININ akıllı cep telefonu, tableti, bilgisayarı vb. cihazlarının çalınması veya kaybedilmesi gibi hallerde, 3. Şahısların KULLANICIYA ait olan kredi kartı vb. bilgilere ulaşması söz konusu olabileceğinden, KULLANICI’nın PACKUPP’a bildirimde bulunarak, daha önceden kendisi tarafından girilmiş olan kişisel bilgileri ile hesap ve kredi kartı bilgilerinin değiştirilmesini talep etmesi gerekmektedir. Aksi halde üçüncü şahıslar bahse konu cihaz aracılığı ile KULLANICININ bilgileri ve üyeliği üzerinden uygulamayı kullanmaya ve hizmet ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumun meydana gelmesi halinde PACKUPP hizmeti ve hizmet sağlayıcısı sorumlu tutulamaz ve görülen hizmetler bakımından KULLANICI hizmet bedelini ödemekle yükümlü olur.

3. KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 KULLANICI; PACKUPP web sitesi, işlem paneli, mobil uygulaması ya da hizmet aldığı diğer kanallar üzerinden üyelik oluşturduğu esnada bildirmiş olduğu kişisel bilgilerin, (Ad, Soyad, Telefon, Adres, E-Posta Adresi, T.C. Kimlik No, Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No, Firma adresi vs.) hesap ve kredi kartı bilgilerinin hatasız, doğru ve gerçek olduğunu açıkça kabul ve beyan eder.

3.2 KULLANICI, GÖNDERİNİN ALICISININ bilgilerini (Adı, Soyadı, Telefon, Tam adres, biliyorsa adres tarifi vs.) ve gönderi içeriğine ilişkin belgeleri ya da gönderinin özenle ulaştırılması için önem arz eden diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak PACKUPP’a bildirdiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu bilgilerin yanlış ve/veya eksik olması neticesinde alıcıya ulaşılamaması, kusur, hasar veya başkaca kayıpların yaşanması halinde doğan sorumluluk KULLANICIYA ait olup, teslimat tamamlanamamış olması halinde dahi hizmet bedeli MÜŞTERİ/KULLANICI’ dan tahsil edilir.

3.3 KULLANICI, PACKUPP web sitesi, işlem paneli, mobil uygulaması ya da hizmet aldığı diğer kanallar aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vs.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

3.4 KULLANICI hesabını kullanması için üçüncü şahıslara yetki veremez. Başka şahıslara ve kurumlara hesabını atayamaz veya devredemez. PACKUPP’ın sunduğu hizmetten yararlanan KULLANICI, PACKUPP’ı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve bu kullanım dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. KULLANICININ, PACKUPP hizmeti aracılığıyla veya dâhilinde, yukarıda belirtilen koşullara veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem veya faaliyetleri nedeniyle, PACKUPP hizmetinin veya hizmet sağlayıcısının doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulması hiçbir şekilde söz konusu olamaz.

3.5 KULLANICI, GÖNDERİNİN içine kıymetli evrak olarak nitelendirilen çek, senet, hisse senedi, tahvil ve benzeri değerli evrakları, altın ve gümüş gibi kıymetli madenleri, para, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanunu tarafından yasak edilen emtiaları (Etrafına zarar verici, bozulabilir, kokan, yanıcı, patlayıcı, zehirli maddeler, kanunen yasaklanmış veya izne tabi maddeler) koymadığını kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, PACKUPP hizmeti aracılığıyla veya dâhilinde, yukarıda belirtilen koşullara veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem veya faaliyetlerinden hukuken tek başına sorumlu olup, PACKUPP hizmetinin veya hizmet sağlayıcısının doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulması hiçbir şekilde söz konusu olamaz.

3.6 Sürücüye teslim edilen gönderinin yağışlı hava şartlarına dayanıklı, taşıma sırasında zarar görmeyecek nitelikte paketlenmesi ve kapalı şekilde teslim edilmesi KULLANICININ yükümlülüğüdür. Paketlemenin kusurlu yapılması nedeniyle gönderide ayıp ve hasar oluşmasında PACKUPP’ın sorumluluğu olmayacağını taraflar kabul eder. Olağan bir taşıma sırasında kırılabilecek, bozulabilecek, hasar görebilecek nitelikte hassas ürünlerin yeterli ve gerekli şekilde ambalajlanması ve paketlenmesinin sorumluluğu KULLANICIDA olup, PACKUPP hizmetinin ya da hizmet sağlayıcısının doğan zararlardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulması söz konusu olamaz.

3.7 GÖNDERİNİN muhteviyat gereği irsaliye ile taşınması gerekli ise irsaliyenin ilgili GÖNDERİYLE birlikte sürücüye teslimi KULLANICININ yükümlülüğündedir. KULLANICININ bu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesinden kaynaklı meydana gelen her türlü zarardan KULLANICI tek başına sorumlu olur. PACKUPP hizmetinin veya hizmet sağlayıcısının doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulması hiçbir şekilde söz konusu olamaz.

4. PACKUPP’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. Maddesine göre özel hayatın gizliliği ilkesi gereğince KULLANICI/GÖNDEREN tarafından SÜRÜCÜYE teslim edilen gönderilerin içeriğini PACKUPP denetlememekte ve KULLANICININ beyanlarını doğru kabul etmektedir. Bu sözleşmeye göre; PACKUPP hizmet sağlayıcısının gönderi içeriğini denetleme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak hizmetin görülmesi esnasında; GÖNDERİ ile ilgili bir ihbar veya şüphe oluşması halinde T.C. yasalarınca görevlendirilmiş ilgili memurlar huzurunda GÖNDERİNİN kontrol edilmesini sağlamak yetkisine sahiptir.

4.2 KULLANICI, hizmetin görülmesi sırasında muhatap ve şikâyetçi olduğu sürücüleri, PACKUPP web sitesi, işlem paneli, mobil uygulaması ya da hizmet alınan kanallardan herhangi birinde yer alan sürücü puanlanması ve/veya şikâyeti bölümünden bildirebilir ya da PACKUPP tarafından KULLANICIYA hizmetin sunulmasında destek olan müşteri yöneticisine e-posta, telefon, fax ya da benzeri iletişim imkanları ile bilgi verebilir. KULLANICI’lardan alınan bilgiler ışığında PACKUPP sürece ilişkin gerekli önemleri alarak, hizmetin işleyişi bakımından gerekli iyileştirmelerde bulunacaktır. KULLANICI’nın sürücüden kaynaklı olan birkaç memnuniyetsiz hizmet alımının meydana gelmesi KULLANICI’ya tek taraflı fesih imkânı sağlamamaktadır. Sürücülerin bu davranışlarından kaynaklı olarak PACKUPP hizmet sağlayıcısı sorumlu tutulamaz.

4.3 PACKUPP hizmetinin görülmesi esnasındaki GÖNDERİ hasarından doğan sorumluluk alanı, GÖNDERİNİN, sürücü tarafından bu sözleşmedeki şartlara uygun şekilde paketlenmiş ve teslim adresi açık olarak bildirilmiş olan göndericiden teslim alınması ile başlar ve gönderinin ALICI tarafından kontrol edilerek teslim alınması ile biter. ALICI gönderiyi sürücünün önünde açar ve kontrolünü yaparak teslim tutanağını imzalar, böylelikle PACKUPP, sözleşmeye konu edimini eksiksiz olarak yerine getirerek, hizmetini tamamlamış olur. GÖNDERİNİN, sürücünün önünde açılmaması ya da kontrol edilmeksizin ALICI tarafından teslim alınması hallerinde, PACKUPP’a sonradan hasar bildirimi yapılamaz. Sonradan bildirilen hasar hallerinde PACKUPP hizmeti veya hizmet sağlayıcısının sorumlu olduklarına ilişkin iddialar hiçbir şekilde kabul edilemez.

4.4 Hizmetin görülmesi esnasında PACKUPP hizmet sağlayıcısının, GÖNDERİNİN hasar görmesinden aşağıdaki tutarlarla sınırlı olarak sorumlu olacağını KULLANICI kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, PACKUPP web sitesi, işlem paneli, mobil uygulaması ya da hizmet aldığı kanalların herhangi biri üzerinden hizmet türünü seçerken, GÖNDERİ değerinin, bu hizmetin aşağıda belirtilen taşıma sorumluluğu tutarından yüksek olmadığını kabul etmektedir. GÖNDERİNİN değerinin bu belirtilen tutarlardan fazla olması halinde (sigorta sınırından yüksek olması halinde) bu durumu açıkça ve GÖNDERİNİN, PACKUPP sürücüsüne teslim edilmesinden önce beyan edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu nedenle, KULLANICI aşağıda belirtilen taşıma sorumluluğu tutarından fazla maddi ve manevi zarar tazmini talep etmeyeceğini gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

4.5 Hizmetin görülmesi esnasında GÖNDERİNİN zarar görmesi, hasara uğraması, çalınması, kaybolması ve benzeri durumlarda, gönderi taşıma ücretinin 5 katına kadar tutarı Taşıma Sorumluluğu kapsamında karşılanır. Ancak Taşıma Sorumluluğu tutarı her halükarda 1.000,00 TL (BİNTÜRKLİRASI)’nı aşamaz. Bunun üzerindeki zararlardan PACKUPP hizmet sağlayıcısının sorumlu olmayacağını KULLANICI peşinen kabul eder. Şayet GÖNDERİNİN DEĞERİ taşıma sorumluluk tutarının ÜZERİNDE İSE; bu durumda KULLANICI, hizmet talebinin başında ve GÖNDERİNİN sürücüye tesliminden önce, gönderinin değerini PACKUPP hizmet sağlayıcısına somut-açık olarak beyan ve tevsik ederek gönderi değerinin tamamının PACKUPP tarafından hasarlara karşı sigortalanmasını isteyebilir. Gönderi değerinin tamamının PACKUPP sorumluluğunda olabilmesi için taşıma ücretinden bağımsız olarak PACKUPP tarafından belirlenip bildirilecek olan sigorta bedelinin de KULLANICI tarafından ödenmiş olması gerekmektedir. Bu durumda KULLANICI tarafından beyan edilmiş olan ve sigortalanmış olan gönderi bedelinin tamamı olası hasar hallerinde Taşıma Sorumluluğu kapsamında PACKUPP hizmet sağlayıcısı tarafından karşılanır. Ne var ki sigortalanan gönderinin birden fazla ve/veya bağımsız ürünlerden oluşması halinde; sadece hasar görmüş ve zarara uğramış olan ürün/ürünlerin bedeli PACKUPP tarafından karşılanır.

4.5.1 KULLANICININ beyan etmiş olduğu GÖNDERİ içeriğine ilişkin bedelin yüksek olması halinde, PACKUPP’ın sorumluluk kabul etmeyerek, GÖNDERİYİ teslim almaktan kaçınabileceğini KULLANICI kabul etmektedir.

4.6 Gönderinin paketi uygun yapılmış ve paket olarak zarar görmemiş gönderi içeriği ürün, eşya veya evrak sağlam kabul edilir.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

5.1 PACKUPP hizmet sağlayıcısı tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, PACKUPP web sitesi, işlem paneli, mobil uygulaması ya da hizmet sunduğu başkaca kanallar üzerinden ilan ederek değiştirebilir. Bu değişikliklerin ilanının ardından ek olarak KULLANICININ bilgilendirilmesi maksadı ile PACKUPP tarafından kullanıcının sistemde kayıtlı olan e-posta veya telefon numarasına da bildirim yapılır. İşbu değişen hükümler, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, KULLANICI tarafından PACKUPP web sitesi, işlem paneli, mobil uygulaması ya da hizmet alınan başkaca kanallar üzerinde yer alan üyelik hesapları aracılığı ile online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak ve değişikliğe uğramamış hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.2 Hizmetinin sunulması esnasında, hukuken mücbir sebep sayılabilecek tüm durumlarda, PACKUP işbu sözleşme kapsamında belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmekle ya da ifa etmemek nedeniyle sorumlu ve yükümlü tutulamaz. Bu nedenle PACKUPP hizmetlerinde gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme veya temerrüt hali addedilmeyecek ve/veya bu durumlar için PACKUPP hizmet sağlayıcısında herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, salgın hastalık, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve PACKUPP’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınır. Bu askıya alınma süresince tarafların karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmamaktadır. Aksine davranış halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheden taraf iş bu sözleşmenin 1 yıllık bedeli kadar cezai şart ödemekle yükümlüdür.

6. YÜRÜRLÜLÜK- KABUL

İşbu Sözleşme; KULLANICI’nın elektronik olarak onay vermesi ya da tarafların karşılıklı imza altına alması ile kabul edilerek yürürlüğe girer.

Çözümlerimiz
Firmadan Müşteriye Depodan Müşteriye Firmadan Firmaya Müşteriden Firmaya Müşteri iadesi Zincir nokta dağıtımı İstediğin Noktadan Ekspres teslimat Sonraki gün teslimat PackUpp Rocket
Sektörler
Dükkanlar Perakende ve Lüks Tüketim E-Ticaret Kurumsal Firmalar Bireysel Kullanımlar
Hakkımızda
Şirket Kariyer Gizlilik Şartlar Basın Kiti
Packupp - Instagram Packupp - Twitter Packupp - Facebook Packupp - Linkedin